Codul Etic al Asociatiei Romane de Psihoterapie Centrata pe Persoana

SECTIUNEA 1  

Preambul:

În practicarea profesiei de psihoterapeut, toti membrii A.R.P.C.P. recunosc faptul ca practicarea psihoterapiei implica asumarea responsabilitatii fata de scopurile terapiei şi fata de clientul care îi investeşte cu încredere.  

Aplicabilitate:

Prevederile Codului Etic al ARPCP si Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica conform legii nr.213/2004 trebuiesc respectate de catre toti membrii A.R.P.C.P., fara exceptie.  

SECTIUNEA 2  

Profesia de terapeut

Profesia de psihoterapeut aprtine unei categorii profesionale distincte.  

Procesul terapeutic se bazeaza pe interactiunea dintre unul sau mai multi pacienti şi unul sau mai multi psihoterapeuti, cu scopul de a facilita schimbarea şi dezvoltarea pacientilor, în maniera specifica psihoterapiei centrate pe persoana.  

Psihoterapeutii centrati pe persoana sunt obligati sa-şi exercite profesia în respect fata de demnitatea umana, respectând pacientul şi interesele acestuia.  

Psihoterapeutii centrati pe persoana sunt obligati sa-şi exercite profesia conform principiilor psihoterapiei centrate pe persoana.    

SECTIUNEA 3  

Competenta profesionala şi perfectionarea

Psihoterapeutii centrati pe persoana sunt obligati sa-şi exercite profesia într-o maniera competenta, cu respectarea normelor etice.  

Trebuie sa manifeste interes fata de cercetarile şi evolutia psihoterapiei, în general, şi fata de psihoterapia centratza pe persoana, în special. În acest sens trebuie sa manifeste un interes constant fata de perfectionarea profesionala.  

Psihoterapeutii centrati pe persoana sunt obligati sa-şi limiteze practica la acele arii şi metode de tratament pentru care au dovedit ca şi-au însuşit suficiente cunoştinte şi experienta şi pentru care au fost certificati de catre  A.R.P.C.P.    

SECTIUNEA 4

Confidentialitatea

Psihoterapeutii centrati pe persoana sunt obligati sa respecte principiul confidentialitatii, referitor la orice informatii de care au luat cunoştinta în cursul exercitarii profesiei.  

Încalcarea principiului confidentialitatii este considerata o eroare grava. Supusa dezbaterii în Comisia de Etica poate atrage sanctiuni ce pot merge pâna la retragerea certificarii ca psihoterapeut în metoda centrata pe persoana.    

SECTIUNEA 5  

Practica psihoterapeutica

La începutul unui proces psihoterapeutic, psihoterapeutii centrati pe persoana au obligatia sa informeze pacientii cu privire la:  

Metoda psihoterapeutica folosita;

Conditiile de desfaşurare ale acesteia;

Durata probabila a interventiei, cu precizarea ca aceasta este doar o estimare informativa, durata neputând fi apreciata cu precizie;

Conditiile financiare ale interventiei;

Confidentialitatea;

Procedura de reclamare;

Pacientului trebuie sa i se dea posibilitatea de a decide daca sa urmeze sau nu un proces terapeutic şi sa îşi aleaga psihoterapeutul.  

Psihoterapeutii centrati pe persoana sunt obligati sa actioneze responsabil, în special prin oferirea unei relatii terapeutice bazate pe conditiile psihoterapiei centrate pe persoana.  

Abuzul şi abuzul de încredere sunt definite ca nerespectari ale responsabilitatilor profesionale în relatia cu pacientul, în scopul satisfacerii unor interese personale (emotionale, sexuale, sociale sau financiare). Orice forma de abuz este considerata o violare a deontologiei profesionale. În acest caz responsabilitatea este în întregime a psihoterapeutului. Lipsa de responsabilitate fata de încrederea acordata într-o relatie terapeutica este considerata o eroare grava.  

Abuzul şi abuzul de încredere, supuse dezbaterii în Comisia de Etica, pot atrage sanctiuni ce pot merge pâna la retragerea certificarii ca psihoterapeut în metoda centrata pe persoana.    

SECTIUNEA 6

Informarea corecta şi obiectiva Informarea pacientilor trebuie sa fie corecta şi obiectiva.  

Orice exagerare sau ascundere de informatii (promisiunea vindecarii, exagerarea calitatilor metodei, a calitatilor personale ale psihoterapeutului etc.) este interzisa.  

SECTIUNEA 7  

Relatiile profesionale cu colegii

Toate regulile mentionate mai sus sunt obligatoriu sa fie respectate ti în relatiile dintre formatori, dintre formatori şi candidati sau candidati între ei.    

SECTIUNEA 8

Responsabilitatea fata de sanatate

Psihoterapeutii centrati pe persoana au responsabilitatea sociala de a contribui la mentinerea, dezvoltarea şi îmbunatatirea conditiilor de viata într-un mod care sa permita refacerea sanatatii psihice, maturitatii şi dezvoltarii persoanei.  

SECTIUNEA 9  

Cercetarea în domeniul psihoterapiei În interesul dezvoltarii ştiintifice a teoriei psihoterapiei în general şi a psihoterapiei centrate pe persoana în special, psihoterapeutii centrati pe persoana au datoria sa participe la proiecte de cercetare.  

Aceste cercetari, ca şi publicatiile pe teme de psihoterapie, trebuie sa fie conforme cu normele Codului Etic, scopul lor principal fiind interesul pacientilor.  

SECTIUNEA 10   

Comisia de etica si deontologie  a ARPCP adera si urmareste respectarea codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica , judeca abaterile de la prevederile acestuia si aplica sanctiuni , conform prevederilor Legii nr.213/2004 si ale Codului de procedura disciplinara.

Mai mult
Mai mult
Mai mult
Scroll to Top