Codul deontologic

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de procedură disciplinară În temeiul dispoziţiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. – (1) Se aprobă Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, potrivit anexei nr. 1 și Codul de procedură disciplinară, denumite în continuare coduri, potrivit anexei nr. 2.

(2) De la data intrării în vigoare a codurilor, acestea reprezintă normele deontologice și procedurile de aplicare ale răspunderii disciplinare a psihologilor cu drept de liberă practică înscriși în Colegiului Psihologilor din România.

Art. 2.– (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării acesteia în şedinţa Convenţiei Naţionale.

(2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Colegiului Psihologilor din România

Prof. univ. dr. Mihai Aniţei

Bucureşti, 1 noiembrie 2013

Cititi mai departe aici.

Mai mult
Mai mult
Mai mult
Scroll to Top