Statutul Asociației Române de Psihoterapie Centrată pe Persoană

STATUTUL ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE PSIHOTERAPIE CENTRATĂ PE PERSOANĂ, ACTUALIZAT LA DATA DE 19.11.2021    

In temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 se intocmeste prezentul statut al ASOCIATIEI ROMANE DE PSIHOTERAPIE CENTRATA PE PERSOANA denumita in continuare A.R.P.C.P.

Cap. I Denumire, sediu, durata, natura juridica.

Art. 1 – Asociatia este creata prin actul constitutiv al membrilor fondatori si poarta denumirea de ASOCIATIA ROMANA DE PSIHOTERAPIE CENTRATA PE PERSOANA, conform dovezii de disponibilitate nr. 6590/03.09.2001 emis de Ministerul Justitiei.

Art. 2 – Denumirea intreaga si/sau prescurtata (A.R.P.C.P.) va fi mentionata pe toate inscrisurile, documentele emise de A.R.P.C.P., asociatia avand o stampila proprie.

Art. 3 – A.R.P.C.P. are sediul in Romania, str.Tache Ionescu nr.5, et.5, apt.17, sector 1, Bucuresti.

Acesta va putea fi schimbat ulterior la o alta adresa prin hotararea Consiliului Director, hotarare care va fi comunicata instantelor judecatoresti si celorlalte organe abilitate.

Art. 4 – A.R.P.C.P. se constituie pe o durata nelimitata, incepand de la data dobandirii personalitatii juridice.

Art. 5 – A.R.P.C.P. se constituie ca persoana juridica romana fiind o organizatie civica, non profit, apolitica, neguvernamentala, formata prin asocierea unor persoane fizice pentru a promova o modalitate clinica de psihoterapie centrata pe persoana, consiliere si focusing si pentru a realiza un sistem integrat de reprezentare si colaborare la nivel national si international.

Cap. II Scopul si obiectivele.

Art. 6 Scopul va fi in concordanta cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 care constituie reglementare de drept comun privind asociatia, respectandu-se dispozitiile acesteia. Se admit orice orientari conceptuale cu eficienta practica si care sunt recunoscute pe plan national si/sau international.

Scopul A.R.P.C.P. este dezvoltarea si afirmarea psihoterapiei centrata pe persoana, promovarea acestei abordari in procesul de formare al psihologilor, medicilor si profesiilor asimilate conform reglementarilor nationale si internationale in domeniul psihoterapiei si consilierii, din punct de vedere profesional, teoretic si practic in acest tip de psihoterapie, conform criteriilor de formare la nivel national si international.

De asemenea, asociatia va realiza activitati de consiliere si focusing, precum si formarea specialistilor din domeniul clinico-medical, psihologic, pedagogic şi alte domenii socio-umane, din punct de vedere profesional, teoretic si clinic, conform criteriilor de formare la nivel national si international, precum si indrumarea practicii si cercetarii in aceste domenii.

A.R.P.C.P. militeaza pentru atestarea profesiei de psihoterapeut conform reglementarilor europene.

A.R.P.C.P. urmareste sa faciliteze comunicarea cu alte asociatii de psihoterapie de diverse modalitati pe baza respectului reciproc intre reprezentantii diferitelor teorii si abordari de psihoterapie si asigura cooperarea intre toate organizatiile si persoanele preocupate de utilizarea resurselor terapeutice ale psihoterapiei.

Art. 7 Obiectivele care urmaresc indeaproape atingerea scopului sunt:

 1. Organizarea periodica si patronarea unor reuniuni stiintifice, in cadrul carora membrii A.R.P.C.P. precum si alti specialisti invitati vor prezenta diferite aspecte teoretice si practice (clinice) din domeniul psihoterapiei centrata pe persoana si focusingului.
 2. Colaborarea cu societati, fundatii si asociatii stiintifice, culturale si umanitare precum si cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate interesate in promovarea si sprijinirea cercetarii si practicarii psihoterapiei centrata pe persoana.
 3. Afilierea la organisme nationale si internationale,
 4. Infiintarea unui sistem de formare profesionala, teoretica si clinica pentru specialistii (psihologi, medici si profesii asimilate) interesati in practicarea psihoterapiei centrate pe persoana, a consilierii centrate pe persoana si a focusing-ului. Parametrii sistemului de formare vor fi aliniati la cerintele Federatiei Romane de Psihoterapie, a Colegiului Psihologilor din Romania – organizatii care reglementeaza la nivel national certificarea specialistilor din domeniul psihoterapiei, consilierii si focusing-ului.
 5. Editarea şi tipărirea unor publicaţii de specialitate.

Obiectul de activitate se poate realiza intr-o maniera generala, prin orice operatiuni comerciale, financiare, avand legatura directa sau indirecta cu obiectul de activitate sau cu obiectele de activitate anexe sau conexe acestuia, de natura a determina sau facilita realizarea obiectului de activitate al A.R.P.C.P.

Cap. III Patrimoniul.

Art. 8 – Mijloacele materiale ale A.R.P.C.P. provin din:

 • La data constituirii, patrimoniul este compus din suma de 300 lei suma constituita din contributia membrilor fondatori.
 • Cotizatia lunara
 • Taxa de inscriere in Asociatie
 • Donatii, succesiuni (legate).
 • Credite, imprumuturi, dobanzi, dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile  conform legii.
 • Sponsorizari.
 • Alte venituri premise de lege.

Art. 9 – Fondurile vor fi folosite decat pentru atingerea scopului, fiind exclusa destinarea lor pentru profitul personal al membrilor.

Art. 10 – Mijlocele materiale si banesti initiale precum si cele dobandite ulterior vor fi administrate direct de catre Consiliul Director fiind avizate in prealabil de catre trezorier in ceea ce priveste oportunitatea si de catre jurist in ceea ce priveste legalitatea.

Art. 11 – Gestiunea patrimoniului poate fi controlată de către oricare dintre membrii fondatori, membrii fondatori activi şi/sau membrii activi profesional care nu sunt membrii în Consiliul Director.

Cap. IV Membrii.

Art. 12 – Vointa colectiva a A.R.P.C.P. este independenta de vointa membrilor. Membrii se clasifică astfel:

 • membrii fondatori – sunt membrii care au participat la patrimoniul si infiintarea A.R.P.C.P.
 • membrii fondatori activi – sunt membrii fondatori implicati activ in indeplinirea scopului si obiectivelor asociatiei si care nu platesc cotizatie;
 • membrii activi profesional – sunt membrii care platesc cotizatia si sunt certificati ca psihoterapeuti cu drept de practica independenta si pot dobandi calitatea de formatori;
 • membrii candidati – sunt membrii care platesc cotizatia, aflati in proces de formare in psihoterapia centrata pe persoana, consiliere sau focusing;
 • membrii de onoare – sunt persoane fizice cu autoritate stiintifica recunoscuta in domeniul psihoterapiei in tara si/sau in strainatate, precum si persoanele cu o contributie esentiala la dezvoltarea imaginii A.R.P.C.P. Calitatea de membru de onoare este atribuita numai de catre Adunarea Generala la propunerea a cel putin patru membri A.R.P.C.P. Membrii de onoare nu platesc cotizatie.

Art. 13 – Inscrierea in A.R.P.C.P. se face individual prin depunerea unei cereri cu mentionarea la care dintre categorii se adera si o scrisoare de intentie din care sa rezulte interesul pentru Psihotrapia Centrata pe Persoana, reiesit din practica clinica sau profesionala.

Taxa de inscriere se achita numai in cazul acceptarii solicitantului in calitate de membru al A.R.P.C.P.

Consiliul Director hotaraste asupra calitatii de membru al ARPCP. Persoana admisa are obligatia sa achite taxa de inscriere si cotizatia pe anul in curs, urmând sa achite cotizația anual, pe toată perioada cât rămâne profesionist în domeniul reglementat de către ARPCP chiar și în situația în care o perioadă de timp nu practică.

În virtutea principiului de “certificare prin practica notorie”, pot deveni membri in A.R.P.C.P. si acele persoane, psihologi, medici sau profesiile asimilate, cu diploma de licenta, care au desfasurat o activitate eficienta in metoda de psihoterapie centrata pe persoana cel putin 10 ani. Acest fapt trebuie certificat pentru fiecare persoana prin recomandarea scrisa a minimum 4 psihoterapeuti formatori ai ARPCP.

Art. 14 – Membrii fondatori activi si membrii activi profesional care au calitatea de formator au urmatoarele drepturi:

 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere si de lucru;
 • sa participle cu vot deliberativ la luarea hotararilor;
 • sa fie informati asupra programelor si activitatilor, sa ia parte la dezbateri, consfatuiri, simpozioane;
 • sa faca propuneri privind programul de activitate;
 • sa aiba acces la toate sursele de informare, la aplicatii si sa foloseasca baza materiala de care dispune ARPCP;
 • sa-si exprime nemultumirile, criticile si sugestiile in legatura cu oricare dintre aspectele care privesc activitatea A.R.P.C.P.
 • sa organizeze cursuri de formare, grupuri de dezvoltare personala, alte cursuri si manifestari stiintifice care sa sustina scopul si obiectivele ARPCP;
 • sa respecte codul etic si deontologic ARPCP, COPSI si FRP;

Membrii activi profesional au urmatoarele drepturi:

 • sa fie informati asupra programelor si activitatilor, sa ia parte la dezbateri, consfatuiri, simpozioane;
 • sa faca propuneri privind programul de activitate care vor fi discutate in Adunarea Generala;
 • sa aiba acces la toate sursele de informare, la aplicatii si sa foloseasca baza materiala de care dispune ARPCP;
 • sa-si exprime nemultumirile, criticile si sugestiile in legatura cu oricare dintre aspectele care privesc activitatea A.R.P.C.P, care vor fi discutate in Adunarea Generala;
 • sa faca parte din Adunarea Generala si au drept de vot in ceea ce priveste organele de conducere si de lucru;

Membrii candidati au urmatoarele drepturi:

 • sa fie informati asupra programelor si activitatilor, sa ia parte la dezbateri, consfatuiri, simpozioane;
 • sa faca propuneri privind programul de activitate care vor fi discutate in Adunarea Generala;
 • sa aiba acces la toate sursele de informare, la aplicatii si sa foloseasca baza materiala de care dispune ARPCP;
 • sa-si exprime nemultumirile, criticile si sugestiile in legatura cu oricare dintre aspectele care privesc activitatea A.R.P.C.P, care vor fi discutate in Adunarea Generala;

Membrii de onoare au urmatoarele drepturi:

 • sa fie informati asupra programelor si activitatilor, sa ia parte la dezbateri, consfatuiri, simpozioane;
 • sa faca propuneri privind programul de activitate care vor fi discutate in Adunarea Generala;
 • sa aiba acces la toate sursele de informare, la aplicatii si sa foloseasca baza materiala de care dispune ARPCP;
 • sa-si exprime nemultumirile, criticile si sugestiile in legatura cu oricare dintre aspectele care privesc activitatea A.R.P.C.P, care vor fi discutate in Adunarea Generala;

Membrii fondatori, membrii fondatori activi, membrii activi professional, membrii candidati si membrii de onoare au urmatoarele indatoriri:

 • sa respecte statutul;
 • sa participe la actiunile organizate in vederea realizarii scopului asociatiei;
 • sa indeplineasca sarcinile incredintate si asumate fata de ARPCP in cadrul programelor in care si-au anuntat participarea;
 • sa aiba conduita civica si morala, sa dovedeasca fidelitate fata de cauza si scopul ARPCP;
 • sa plateasca cotizatia lunara stabilita, cu exceptia membrilor fondatori care nu platesc cotizatie si a membrilor de onoare;
 • sa respecte codul etic si deontologic ARPCP, COPSI si FRP;

Art. 15 Excluderea din Asociaţie este atrasa, dupa caz, de nerespectarea principiilor de baza ale A.R.P.C.P. prevazute in statutul acesteia.

De asemenea, sunt exclusi membrii care au savarsit fapte materiale sau morale care aduc prejudicii grave A.R.P.C.P. Pierderea calitatii de membru poate atrage si raspunderea materiala, morala, penala stabilita conform legii.

Sunt exclusi din A.R.P.C.P. membrii care manifesta dezinteres total fata de activitate, membrii care deturneaza, interpeteaza in scop comercial, principiile A.R.P.C.P. Propunerea de excludere din A.R.P.C.P. a unei persoane poate fi efectuata, pe motive bine intemeiate, de catre un grup de cel putin 4 membri fondatori activi. Dezbaterea propunerii se face de catre Adunarea Generala, la care a fost invitata si persoana pusa in discutie. Decizia finala se adopta cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor prezenti si numai cu vot deschis. La cererea celui in cauza, fiecare dintre votanti trebuie sa isi motiveze natura votului. Calitatea de membru A.R.P.C.P. se poate pierde si prin cererea de retragere.

Membrii care nu au platit cotizatia timp de 2 ani consecutiv isi pierd calitatea de membru, fara a fi indeplinita nici o alta formalitate. Pentru reinscrierea in asociatie se va adresa o cerere catre Consiliul Director, cerere care va fi inscrisa pe ordinea de zi si discutata la proxima intalnire a Consiliului Director.

Art. 16 – A.R.P.C.P. poate angaja in conditiile legislatiei, cu contract civil sau de munca, personal platit pentru indeplinirea scopului si obiectivelor statutare. Consultatiile profesionale oferite de catre membrii A.R.P.C.P. pot fi platite.

Cap. V Structura organizatorica. Organele de conducere, administratie si control.

Art. 17 – Organul de conducere al A.R.P.C.P. este Adunarea Generala (A.G.) a membrilor care este alcatuita din membrii fondatori, membrii fondatori activi si membrii activi profesional.

Art. 18 – A.G. se intruneste obligatoriu o data pe an si ori de cate ori este nevoie, fiind convocata de Consiliul Director. Lucreaza valabil cu participarea a cel putin 2/3 din membrii sai si hotaraste prin votul a 1 +1 din numarul membrilor prezenti. Daca nu s-a intrunit cvorumul de 2/3 din numarul membrilor A.R.P.C.P., se convoaca in termen de 7 zile calendaristice o alta Adunare Generala si se iau hotarari prin votul 1 +1 indiferent de numarul membrilor prezenti.

In toate situatiile este obligatorie convocarea individuala a tuturor membrilor A.R.P.C.P. prin orice mijloc de corespondenta, cu anuntarea prealabila, in momentul convocarii, a ordinii de zi complete.

In cazul in care, in Adunarea Generala, apare necesitatea discutarii unor aspecte care nu au fost incluse in ordinea de zi comunicata la data convocarii, acest lucru se poate face numai cu acordul a 2/3 din numarul membrilor prezenti.

Orice hotarare luata in lipsa indeplinirii fiecareia dintre conditiile de mai sus, va fi considerate nula.

Art. 19 – Atributiile principale ale A.G. sunt:

 • stabileste directivele fundamentale ale activitatii A.R.P.C.P., aproba calendarul anual de programe si activitati ale A.R.P.C.P. potrivit scopului si obiectivelor propuse;
 • alege Consiliul Director;
 • dezbate si aproba raportul de activitate pe programe in perioada dintre doua convocari si face propuneri si pentru activitatile viitoare desfasurate pe sectiuni;
 • analizeaza si dispune asupra hotararilor luate de Consiliul Director, cat si asupra propunerilor si problemelor ivite in activitatea acestuia;
 • dezbate si aproba bugetul;
 • confirma sau infirma motivat primirea sau excluderea membrilor;
 • iniţiază şi aprobă modificări şi/sau completări la statutul A.R.P.C.P. şi a regulamentelor de funcţionare;
 • in urma dezbaterilor adopta modificarile aduse actului constitutiv/statutului dispunand inregistrarea lor la institutiile competente;
 • Componența consiliului director este formată din președinte, vicepreședinte, secretar, trezorier
 • Durata mandatului membrilor consiliului director este de 2 ani.
 • discuta si decide unele modificari, inainte de expirarea mandatului, in componenta Consiliului Director, la cererea a cel putin 5 membri fondatori ai A.R.P.C.P. Oricare dintre membrii Consiliului Director, inclusiv Presedintele, poate fi inlocuit inaintea terminarii mandatului.

Art. 20 Presedintele A.R.P.C.P. conduce lucrarile Consiliului Director. Presedintele va fi ales din randul membrilor fondatori activi sau membrilor activi profesional care au calitatea de formatori cel mult 2 (doua) mandate consecutive, un mandat fiind fixat, la 2 ani calendaristici. Prima investitura incepe cu data recunoasterii personalitatii juridice a A.R.P.C.P. Drepturile de semnatura si reprezentare ale Presedintelui vor fi prevazute intr-un proces verbal al Adunarii Generale in prima convocare.

Art. 21 Consiliul Director are urmatoarele atributii:

 • responsabilitatea realizarii intregii activitati intre doua convocari ale Adunarii Generale;
 • stabileste care sunt domeniile de interes;
 • intocmirea bugetului pe care il propune spre aprobare Adunarii Generale
 • intocmeste raportul de activitate pe perioada urmatoare, pe care il supune spre aprobare Adunarii Generale;
 • accepta sau refuza motivat sponsorizarile si donatiile spre A.R.P.C.P.;
 • stabileste schema de personal a serviciilor functionale ale A.R.P.C.P.;
 • redacteaza raportul anual privind activitatea A.R.P.C.P. si administreaza patrimonial;
 • reprezinta A.R.P.C.P. in raporturile cu tertii, mandatand de fiecare data pe membrii sai prin imputernicire scrisa, cu aratarea limitelor mandatului, sa semneze in numele A.R.P.C.P. si sa fie purtatori de cuvant in intalnirile nationale si internationale;
 • hotaraste colaborari cu alte organisme interesate de promovarea scopului A.R.P.C.P.;
 • incheie contracte de colaborare cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea programelor A.R.P.C.P., angajeaza si concediaza personalul salariat al A.R.P.C.P.;
 • hotaraste recompensarea unor membri activi;
 • reglementeaza conditii referitoare la calitatea de membru;
 • procurarea fondurilor necesare desfasurarii activitatii prin mijloacele ingaduite prin statut si legislatie;
 • exercitarea altor prerogative pe care legea i le confera.
 • În cazul imposibilității președintelui CD de exercitare a funcției, atribuțiile sale vor fi preluate de către vicepreședinte și președintele comisiei profesionale

Membrii Consiliului Director sunt :

Presedinte – Georgeta Niculescu,

Vicepresedinte – Crasan Ionela Daniela,

Secretar – Căpraru Nicoleta Mădălina,

Trezorier – Dobrotă Laurențiu Vasile.

Comisia Profesională are următoarea componență:

Președinte – Foca Florența Doinița

Membru – Niculescu Georgeta

Membru – Crasan Ionela Daniela

Membru – Palada Florentina

Membru – Ploeșteanu-Sfîrlea Daniela

Comisia de Etică are următoarea componență:

Președinte – Florentina Palada

Membru – Livadariu Gabriela

Membru – Lumpan Marius

Art. 22 – Actele si faptele Consiliului Director sunt actele si faptele A.R.P.C.P. daca sunt efectuate in limitele atributiilor statutare. Raspunderea A.R.P.C.P. nu este angajata daca membrii Consiliului Director si-au depasit competentele. Consiliul Director se intruneste in sedinte lunare sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea Presedintelui. Ca regula, Consiliul Director nu ia decizii ci doar aplica (executa) deciziile Adunarii Generale. Atunci cand timpul sau circumstantele nu permit consultarea Adunarii Generale, Consiliul Director isi poate asuma, cu consensul tuturor membrilor sai, responsabilitatea unor decizii provizorii. Adunarea Generala va fi convocata de urgenta in cel mai scurt timp posibil si va analiza oportunitatea sau inoportunitatea deciziilor Consiliului Director.

Art. 23 – Hotararile Consiliului Director se iau cu majoritate de voturi. In caz de paritate de voturi in cadrul sedintei Adunarii Generale sau a Consiliului Director, votul decisiv apartine Presedintelui.

Consiliul Director poate decide, in functie de necesitatile asociatiei, infiintarea de comisii.

Consiliul Director propune si hotărăşte componenta acestor comisii pana la prima Adunare Generala.

Art. 24 – Consiliul Formatorilor este format din membrii fondatori activi şi membrii activi profesional care au calitatea de formatori ai A.R.P.C.P si are urmatoarele atributii:

 • stabileste care sunt domeniile de interes;
 • stabileste criteriile in vederea obtinerii calitatii de formator si de supervizor;
 • stabileste competentele Comisiei Profesionale si ale Comisiei de Etica si a altor comisii stabilite in regulamentul de ordine interioara.

Pentru reglementarea activitatii A.R.P.C.P. de evaluare, selectie si formare profesionala, Consiliul Formatorilor numeste o Comisie Profesionala formata din 4-6 persoane, alese dintre membrii fondatori activi si/sau membrii activi profesional care au calitatea de formatori ai A.R.P.C.P., cu o bogata experienta clinica si cu o pregatire completa pentru practicarea psihoterapiei centrata pe persoana (informatie teoretica, psihoterapie de formare, supervizare). Membrii Comisiei Profesionale au calitatea de psihoterapeut formator si supervisor in cadrul A.R.P.C.P. Comisia se intruneste ori de cate ori este necesar si ia decizii prin votul majoritatii simple, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai. Atributiile Comisiei Profesionale sunt stabilite prin reglementarile Comisiei Profesionale.

Art. 25 – Oricare dintre membrii fondatori, membrii fondatori activi şi/sau membrii activi profesional care nu sunt membrii în Consiliul Director pot exercita dreptul de controlul financiar intern al Asociaţiei.

Art.26 – Comisia de Etică este formată din trei persoane, membri titulari ai A.R.P.C.P., dintre care unul este ales presedinte.

Comisia de Etică monitorizează respectarea principiilor deontologice ale asociaţiei de către toţi membrii acesteia.

Comisia de Etică ia în discuţie toate cazurile de abatere de la normele prevăzute de Codul Etic, fie în urma unei reclamaţii, fie prin autosesizare. În urma dezbaterilor în comisie, se înaintează propuneri de soluţionare către Consiliul Director .

Cap. VI Incetarea personalitatii juridice.

Art. 27 A.R.P.C.P. isi poate pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:

 • prin vointa expresa a fondatorilor;
 • in situatii exprese prevazute de lege:
 • prin decizia Adunarii Generale daca s-a hotarat dizolvarea;
 • de deplin drept, cand scopul nu mai poate fi realizat sau in stare de insolvabilitate;
 • prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva sau prin decizia unui organ competent.

Art. 28 In toate cazurile de incetare a personalitatii juridice a A.R.P.C.P. se va proceda la lichidarea patrimoniului si la radierea din Registrul judecatoresc. Activul net rezultat din lichidarea patrimoniului va fi atribuit de membrii fondatori unei alte persoane juridice non profit cu scop si obiect de activitate asemantor.

Cap. VII Dispozitii finale.

Art. 29 – Patrimoniul A.R.P.C.P. este indivizibil si netransmisibil in afara respectarii dispozitiilor prezentului statut. Prezentul statut poate fi completat si modificat la propunerea membrilor in conditiile statutare. Prevederile prezentului statut se completeaza cu normele legale in vigoare.

Tabel nominal cu participanții la Adunarea Generală a Asociaţiei Române de Psihoterapie Centrată pe Persoană din  19.11.2021:

Crasan Daniela

Lumpan Marius

Palada Florentina

Ciocoiu Laura  

Niculescu Georgeta  

Foca Florenţa  

Ploeșteanu-Sfîrlea Daniela

Botezat-Antonescu Ileana

Bugheanu Mihaela

Marcu Nicolae

Panait Oana

Livadariu Gabriela

Dobrotă Laurențiu

Constantin Viorela

Durlă Cătălin

Agachi Ioana

Căpraru Nicoleta

Dogaru Arina

Nițulescu Ozana

Rotaru Adriana Irina

Boțan Dana

Cucu Alexandra

Hrițuc Raluca

Ștefan Luiza

Alexandru Natalia

Costăchel Nicoleta

Mai mult
Mai mult
Mai mult
Scroll to Top