Burse și găzduire gratuită

Burse

PCE Europe va acorda următoarele tipuri de bursă (toate sunt fondate pe nevoi financiare):

Tipul 1: Bursă pentru psihoterapeuți în formare cu posibilități financiare limitate

– Cerință: deținerea unei scrisori de recomandare semnată de asociația care oferă respectivul curs de formare.

Tipul 2: Bursă pentru psihoterapeuți care se află momentan în dificultăți economice

– Cerință = deținerea unei scrisori de recomandare semnată de asociația formatoare ai cărei membri sunt.

O SINGURĂ persoană va fi aleasă per asociație.

Bursele vor fi acordate în ordinea primirii cererii/depunerii.

PCE Europe va acoperi în întregime taxa pentru zilele principale ale simpozionului (3-5 decembrie).

Vor fi:

– 5 burse de Tipul 1 (200 de euro per bursă);

– 3 burse de Tipul 2 (320 de euro per bursă).

Dacă veți aplica pentru o bursă, vă rugăm NU COMPLETAȚI formularul de înregistrare aflat pe site. Veți primi un formular separat, după ce veți fi trimis scrisoarea de recomandare semnată de către asociație la adresa de e-mail symposium.pca2021@gmail.com.

TERMENUL LIMITĂ pentru trimiterea scrisorii de recomandare este 15 iulie.

Găzduire gratuită

În afara burselor* oferite de PCE Europe, psihoterapeuții în formare pot primi sprijin adițional din partea colegilor români prin GĂZDUIRE GRATUITĂ.

*Găzduirea gratuită nu va fi disponibilă celor cărora li s-a acordat o bursă.

Dacă sunteți interesat/ă să fiți găzduiți gratuit, scrieți-ne la symposium.pca2021@gmail.com.

Scholarships and Free Accommodation

Scholarship

PCE Europe will grant the following types of scholarships (all of these scholarships are based on financial need):

Type 1: Scholarship for psychotherapy trainees with limited financial possibilities

– Requirement = having a signed recommendation letter from your respective association for psychotherapists in training.

Type 2: Scholarship for psychotherapists currently facing economic hardships

– Requirement = having a signed recommendation letter from your respective association for psychotherapists in training.

Only ONE person per association will be selected.

These scholarships will be granted in the order of request/application.

The fee for the Main Symposium Days (December 3 – December 5) will be fully covered by PCE Europe.

There will be:

– 5x Type 1 Scholarships (200 euros per scholarship);

– 3x Type 2 Scholarships (320 euros per scholarship).

If you will be applying for a scholarship, please DO NOT proceed further with this registration form. You will receive a separate registration form, after you have sent the signed recommendation letter from your association to the following email address: symposium.pca2021@gmail.com.

The DEADLINE for sending the recommendation letter to us is July 15, 2021.

Free Accommodation

Apart from the PCE Europe scholarships*, an additional type of support will be given to psychotherapy trainees, in the form of FREE ACCOMMODATION offered by the Romanian colleagues.

*Free accommodation will NOT be available for those who have been granted a scholarship.

If you’re interested in receiving free accommodation, contact us at: symposium.pca2021@gmail.com.

Scroll to Top