Programul de formare de bază în psihoterapia centrată pe persoană se desfășoară în cadrul unor grupuri de 12-16 persoane care își păstrează în linii mari componența pe întreg parcursul lor, și este accesibil persoanelor care au absolvit o facultate de psihologie sau absolvenţilor de studii universitare în domenii conexe psihologiei – medicină/psihopedagogie/filosofie/teologie/asistenţă socială, în condiţiile generale definite prin normele privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică (pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați site-ul Colegiului Psihologilor din România).

Formarea include următoarele direcții obligatorii, concretizate într-un număr minim de:

  • Dezvoltare personală: 280 de ore
  • Teorie și Praxiologie: 586 ore
  • Supervizare: 150 de ore
  • Intervizare: 20 ore
  • Activitate aplicativă și practica psihoterapeutică supervizată: 600 de ore.

Detaliile despre alte aspecte ale formării și recuperarea absențelor sunt cuprinse în contractul de formare care este stabilit la începutul formării.

Documentele necesare pentru înscriere sunt: o copie a diplomei de licență și a foii matricole; CV; scrisoare de intenție; cazier judiciar; adeverință medicală. 

De asemenea, pentru înscriere mai sunt necesare și participarea la un workshop de preselecție și la două interviuri cu doi psihoterapeuți formatori.

Prețul acestora, precum și al unui modul de weekend este anunțat odată cu începerea înscrierilor la un nou grup. 

Durata unui curs de formare de bază este de patru ani de zile. În acest timp, grupul se întâlnește o dată pe lună, timp de 16 ore împărțite în două zile de weekend – excepție fac lunile iulie și august, care sunt de vacanță. 

Curriculum-ul este împărțit astfel încât unui modul de teorie să îi urmeze un modul de praxiologie, toate modulele având totodată și o componentă experiențială. 

În paralel cu desfășurarea lor, în cadrul grupului mare se formează grupuri mici, care de asemenea își păstrează în general componența pe parcursul întregii formări, și care este nevoie să se întâlnească suplimentar pentru câte patru ore pe lună, exceptând lunile de vacanță. 

Parcurgerea unui proces psihoterapeutic individual cu o durată de minimum 100 de ore este necesară pentru absolvirea cursului, precum este și supervizarea, 80 de ore de supervizare individuală cu doi supervizori, după obținerea dreptului de practică sub supervizare. Numărul de ore de supervizare total este de 150, din care un număr de 80 de ore de supervizare individuală așa cum este precizat mai sus și 70 de ore de supervizare asigurate în cadrul procesului de formare de grup.

Tot necesară este și participarea constantă la cursuri și evenimente acreditate, în metodă. 

Toate aceste cerințe sunt menite să asigure un cadru propice pentru asimilarea valorilor și viziunii centrate pe persoană, precum și pentru îndeplinirea criteriilor de calitate a practicii psihoterapeutice recunoscute la nivel național și internațional. De asemenea, ele oferă psihoterapeuților resursele și sprijinul necesar pentru a se bucura cât mai mult de profesia lor și pun bazele unei practici înfloritoare și pline de vitalitate. 

Astfel, după doi ani de formare participanții pot primi dreptul de liberă practică în psihoterapia centrată pe persoană sub supervizare, cu care pot obține de la Colegiul Psihologilor din România calitatea de psiholog practicant sub supervizare cu specializarea în psihoterapie centrată pe persoană. Următorul grad, cel de autonom, poate fi obținut după absolvirea întregului program de formare. Programul de formare al ARPCP este recunoscut de Federația Română de Psihoterapie, de Colegiul Psihologilor din România, și de toate celelalte organizații la care ARPCP este afiliată. Cailtatea de de psiholog practicant sub supervizare cu specializarea în psihoterapie centrată pe persoană nu este menținută dacă este întrerupt cursul înainte de finalizarea celor patru ani de formare.

Pentru alte informații sau întrebări privind formarea de bază în psihoterapia centrată pe persoană, scrieți-ne la formare.pcp@gmail.com sau contactați-ne aici

Scroll to Top