Costuri

Dragi colegi si prieteni,
 
Ne-am dorit si ne-am straduit sa facem ca acest eveniment sa fie fata in fata.
Suntem nevoiti datorita provocarilor pe care evolutia Covid ni le aduce sa mutam evenimentul online pentru siguranta noastra a tuturor si pentru o buna desfasurare a programului stiintific.
Suntem in situatia de a o lua de la capat cu realizarea programului si a taxelor.
Multumim din suflet celor care s-au inscris si au platit pentru prezenta fizica, speram sa ramaneti cu noi online. 
Intelegem orice decizie veti lua, in acest sens taxele platite sau diferentele le veti primi inapoi. 
Va rugam numai sa aveti putina rabdare pana punem la punct mecanismele de returnare. 
Veti fi contactati de asemenea de colegii din CO.
Multumim Comitetului Stiintific pentru munca din ultimile luni si colegilor care s-au angajat sa contribuie la partea stiintifica a evenimentului cu prezentari si workshopuri.
Curand vom posta inregistrarile si noul progam pentru varianta Online!
Va multumim pentru intelegere!
Va asteptam sa fim impreuna online!

 

Taxa de participare de bază pentru zilele simpozionului include:

• acces la simpozion pe durata evenimentului – corespunzător taxei (taxelor) de
înregistrare aleasă (alese);
• acces la materialele simpozionului (e.g. broșurile simpozionului);

* Taxele pentru Pre-Simpozion si Post-Simpozion  vor fi platite separat de taxa
de participare de bază (3-5 decembrie 2021).

Atunci când faceți alegerea, vă rugăm să aveți în vedere că acest eveniment va include:

1. Zilele principale ale simpozionului (3-5 decembrie 2021);
2. Cursuri pre- și post-simpozion (între 2-3 decembrie și pe 6 decembrie 2021): Cercetare și respectiv Pre-terapie.

Așadar, atunci când faceți alegerea, vă rugăm să vă asigurați că includeți TOATE categoriile de bilete pe care doriți să le cumpărați. (De exemplu, să presupunem că doriți să achiziționați un bilet early-bird pentru zilele principale de simpozion, precum și un bilet la cursul pre-simpozion. În acest caz, va fi nevoie: (1) să alegeți o opțiune din prima categorie de taxe ȘI (2) să alegeți o opțiune din a treia categorie de taxe.)

Tabelul economiilor conform Bancii Mondiale: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

Politică de returnare

Perioada de returnare a plății pentru acest eveniment SE ÎNCHEIE la 1 septembrie 2021. Vi se va returna 80% din plată (excluzând comisioanele de transfer) pentru retragerea de la acest eveniment DOAR DACĂ retragerea dumneavoastră are loc în decursul acestei perioade.*

*În situația urgențelor medicale sau al restricțiilor/interdicțiilor de circulație neprevăzute datorate pandemiei, vi se va returna 90% din plată (excluzând comisioanele de transfer) în cazul retragerii de la eveniment, CHIAR ȘI dacă retragerea are loc DUPĂ 1 septembrie 2021.
**În situația anulării evenimentului, vi se va returna întreaga plată (excluzând comisioanele de transfer).

Registration fees

Dear colleagues and friends,
 

We really wished and we did our best to hold this event in-person.

Unfortunately, due to the challenges raised by the Covid situation, we find ourselves in a position where we have to move everything in online – for everyone’s safety and for the smooth unfolding of the Symposium, according to the schedule.

We are in a situation where we have to start everything from the top – from creating a new timetable, to establishing different registration fees.

Thank you very much to all of you who submitted their registrations and who paid for in-person attendance – we really hope that you’ll still wish to be with us online. We fully understand whichever decision you might make – therefore, you will be able to get partial or full refunds (depending on your decision to either attend online or to withdraw). We only ask you to have a little more patience until we establish the details regarding the refund logistics. Our colleagues from the OC will get in touch with you.

A great thank you to the Scientific Committee as well, for all the hard work during these past few months, and to the speakers who made a commitment to contribute to the scientific part of the event with presentations and workshop.

We will return soon with the new registration forms and with the updated timetable for the online version!

Thank you for your understanding!

We  look forward to seeing you online!

 

The registration fee includes:

– access to the symposium for the duration of the event – according to your chosen registration fee(s);

– access to symposium materials (e.g., symposium booklets);

When making your choice, please keep in mind that this event will include:

  1. The main symposium days (between December 3 and December 5, 2021);
  2. Pre- & post-symposium courses (between December 2-3 and on December 6, 2021): Research and Pre-therapy.

So, when making your choice, make sure that you include ALL of the categories of tickets that you want to buy [e.g., Let’s say you want to buy an early bird ticket for the main Symposium days, as well as a ticket to the pre-symposium course. In this case, you will have to: (1) choose an option from the first category of fees AND (2) choose an option from the third category of fees.]

Table of economies World Bank: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

Refund policy

The REFUND PERIOD for this event ENDS on September 1, 2021. You will receive an 80% refund (excluding transfer charges) for withdrawing from the event, ONLY if your withdrawal takes place during the refund period*.

*In case of medical emergencies or unforeseen travel bans/restrictions related to the pandemic, you will receive a 90% refund (excluding transfer charges) for withdrawing, EVEN IF your withdrawal takes place AFTER September 1, 2021.

** In case of event cancellation, you will receive a full refund (excluding transfer charges).

Scroll to Top