Membri ARPCP sunt persoanele care au început, parcurg sau au încheiat un proces de formare de bază în psihoterapia centrată pe persoană în cadrul ARPCP.

Calitatea de membru ARPCP aduce cu sine recunoașterea internațională a calității pregătirii profesionale și posibilitatea de a obține, cu certificarea ARPCP, atât dreptul de liberă practică în diferitele trepte de specializare oferit de Colegiul Psihologilor din România, cât și – prin apartenența ARPCP la Federația Română de Psihoterapie – Certificatul European de Psihoterapeut eliberat de Asociația Europeană de Psihoterapie. Prin apartenența ARPCP la Asociația Europeană de Psihoterapie Centrată pe Persoană și Experiențială (PCE Europe) membrii ARPCP au posibilitatea să obțină certificare  din partea PCE Europe și de asemenea să devină membri individuali ai acestei asociații.

Prin apartenența ARPCP la Asociația Mondială de Psihoterapie și Consiliere Centrată pe Persoană și Experiențială (WAPCEPC), membrii au acces la jurnalul PCEP, cea mai cunoscută publicație cu articole de specialitate în domeniul psihoterapiei centrate pe persoană.

De asemenea, membrii pot împrumuta gratuit cărți din biblioteca ARPCP „Adrian Mircea Păunescu”, și au acces la evenimentele organizate de Asociație special pentru ei, sau beneficiază de o reducere în costul de participare la evenimentele naționale și internaționale la care ARPCP este parte organizatorică.

Membrii ARPCP care au certificare cu drept de practică independentă au de asemenea dreptul la vot în cadrul Adunării Generale a Asociației.

În plus, membrii ARPCP au acces exclusiv la anumite resurse și informații pe acest site, semnalizate corespunzător.

Intrarea într-un proces de formare de bază în psihoterapia centrată pe persoană aduce cu sine obligativitatea obținerii calității de membru ARPCP.

Conform statutului ARPCP, membrii se clasifică astfel:

  • membrii fondatori – sunt membrii care au participat la patrimoniul și înființarea A.R.P.C.P.;
  • membrii fondatori activi – sunt membrii fondatori implicați activ în îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației și care nu plătesc cotizație;
  • membrii activi profesional – sunt membrii care plătesc cotizația și sunt certificați ca psihoterapeuți cu drept de practică independentă și pot dobândi calitatea de formatori;
  • membrii candidați – sunt membrii care plătesc cotizația, aflați în proces de formare în psihoterapia centrată pe persoană, consiliere sau focusing;
  • membrii de onoare – sunt persoane fizice cu autoritate științifică recunoscută în domeniul psihoterapiei în țară și/sau în străinătate, precum și persoanele cu o contribuție esențială la dezvoltarea imaginii A.R.P.C.P.. Calitatea de membru de onoare este atribuită numai de către Adunarea Generală la propunerea a cel puțin patru membri A.R.P.C.P.. Membrii de onoare nu plătesc cotizație.

Membru ARPCP devine automat orice persoană care începe procesul de formare.

Cotizația anuală a membrilor ARPCP este în valoare de 400 de lei, la care se aplică o reducere de 100 de lei dacă plata se face în primele șase luni calendaristice ale anului.

Plata se face în contul ARPCP deschis la Raiffeisen Bank cu IBAN: RO92RZBR0000060013759739

Neplata cotizației timp de doi ani consecutivi atrage după sine retragerea calității de membru ARPCP. Pentru reînscriere, se adresează o cerere către Consiliul Director, cerere care inclusă pe ordinea de zi și discutată la  proxima întâlnire a Consiliului Director.

Vă rugăm să trimiteți o copie a documentului care atestă efectuarea plății la adresa lui Laurențiu Dobrotă, Trezorierul ARPCP: laurrentiudobrota@yahoo.com.

Vă mulțumim!

Scroll to Top