Curs Formare Bucuresti, Brasov – 2014

Asociaţia Română de Psihoterapie Centrată pe Persoană (ARPCP), în calitate de furnizor de cursuri de formare bază acreditat de Colegiul Psihologilor din România şi Federaţia Română de Psihoterapie (FRP), membră a WAPCEPC, anunţă începerea unui nou curs de formare de bază în Psihoterapie Centrată pe Persoană, în Bucureşti si Braşov.

Cursul de formare are o durata de 4 ani. După primii 2 ani se poate obţine certificarea ca psihoterapeut practicant în supervizare, iar la finalizarea celor 4 ani de studiu şi îndeplinirea criteriilor de formare, certificarea ca psihoterapeut practicant autonom.

Curricula este structurată şi organizată în conformitate cu prevederile Asociaţiei Internaţionale de Psihoterapie Centrată pe Persoană, ale Colegiului Psihologilor din România şi ale Federaţiei Române de Psihoterapie. Formarea este asigurată de psihoterapeuţi formatori ai ARPCP din România şi ai OEGWG din Austria.

Condiţii pentru înscriere: absolvenţi cu diplomă de licenţă în psihologie, medicină sau profesiile asimilate, studenţi în ultimul an.

Acte necesare înscrierii:

-copie a diplomei de licenţă şi a foii matricole sau adeverinţă de student;

-CV;

-scrisoare de intenţie;

-cazier judiciar;

-adeverinţă medicală.

Candidaţii vor participa la 2 interviuri cu 2 psihoterapeuţi formatori şi la un workshop de selecţie.

Număr de participanţi în grup: 14-16 persoane.

Înscrierile se fac până la data de 30 noiembrie 2014. 

Persoane de contact:

Mihaela Bonaţiu, mihaelabonatiu@yahoo.com, tel: 0744 671 039;

Florenţa  Foca, florentadin@yahoo.com, tel.: 0744 793 367.

Mihaela Bonaţiu şi Florenţa Foca sunt psihoterapeuţi formatori şi supervizori în PCP, formaţi de şcoala de psihoterapie centrată pe persoană OGWG, Austria şi sunt membrii fondatori ai Asociaţiei Române de Psihoterapie Centrată pe Persoană.

Mai mult
Mai mult
Mai mult
Scroll to Top