Procedură. Obținerea diplomei de Psihoterapeut sub supervizare

OPIS dosar diplomă Psihoterapeut nivelul I, practicant, regim sub supervizare

– Recomandarea formatorilor

– Adeverință psihoterapie individuală (minim 50 de ore)

– Angajament pentru formare continuă și  respectarea reglementărilor legale și etice

– Adeverința care atesta cele 300 ore practică

– Scrisoare de motivație

– Foaia matricolă

– Fișa individuală

– Dovada participării la evenimente, 20 de ore/credite pe an:

  • 10 ore evenimente PCP creditate CPR
  • 10 ore evenimente creditate CPR sau creditate internațional

– Dovada plății cotizației ARPCP

– 250  de lei taxa pentru analiză dosar și diplomă

– Taxa pentru diplomă FRP (la cerere) – contravaloarea a 50 de euro, cu valabilitate de 5 ani

Pentru depunerea dosarului și alte informații vă rugăm să ne scrieți pe adresa cparpcp@gmail.com

Dosarul se va depune cu o lună înainte  de data întrunirii Comisiei Profesionale.

După obținerea diplomei, in termen de o lună, se va  depune dosarul la Colegiul Psihologilor din România pentru atestare.

Informațiile privind conținutul dosarului conform cerințelor CPR le gasiți accesând linkul de mai jos:

https://www.copsi.ro/images/files/dosare/Anexa%201C%20-%20continut%20dosar%20atestare%20profesionala%20nivelul%20I_practicant%20_supervizare_psihoterapie.pdf

Condiții referitoare la obținerea diplomei de psihoterapeut nivelul I, practicant, regim sub supervizare:

Participantul/ participanta la formarea profesională are dreptul de a obţine, după îndeplinirea criteriilor de formare în psihoterapie și celor specifice metodei (vezi mai jos) la recomandarea unui formator şi a psihoterapeutului care asigură terapia individuală, diploma de „psihoterapeut sub supervizare” în metoda psihoterapeutică centrată pe persoană, emisă de ARPCP;

Calitatea de „psihoterapeut sub supervizare” poate fi acordată după absolvirea primilor doi ani din cursul de formare profesională, a minim 50 de ore de terapie individuală, a 300 de ore de practică, la recomandarea formatorilor;

Obţinerea calităţii de psihoterapeut sub supervizare se face concomitent cu înscrierea ca membru al ARPCP. Pentru obținerea următoarei trepte profesionale și practica psihoterapiei este obligatorie continuarea formării;

Valabilitatea diplomei de Psihoterapeut sub Supervizare încetează automat la întreruperea formării sau supervizării și la 3 ani de la data încheierii formării profesionale, dacă nu s-a solicitat prelungirea motivată.

Practica de specialitate

300 de ore de practică de specialitate, anul 1 si 2 de formare

Practica de specialitate se realizează în primii 2 ani de formare și urmărește: contactul psihologic, ascultarea empatică, asigurarea condițiilor specifice PCP, interacțiunea, conștientizarea rezonanței, incongruenței.

Durata unui proces cu o singură persoană este de 8 ședințe, in situații excepționale 10 ședințe (studentul in formare lucrează ca și consilier școlar, psihiatru etc, are experiența in domeniul sănătății mintale).

Se recomandă în special în primii doi ani lucrul individual.

Distribuția orelor de practică de specialitate:

– toate orele de practică pot fi făcute la locul de muncă daca din fișa de post sau din proiectele instituției/organizației reiese că obiectul de activitate profesională este consilierea sau/și psihoterapia ori o activitate care să cuprindă descrierea obiectivelor practicii de specialitate.
– poate fi realizată in diverse instituții, asociații, spitale etc, in limita a 100 de ore într-un singur loc
– pentru cei care lucrează in resurse umane vor fi recunoscute 100 de ore.
– nu mai mult de 100 de ore pentru ședințe individuale de practică de specialitate într-un cadru neinstituționalizat.

Cele 300 de ore vor fi dovedite prin adeverințe iar ședințele individuale printr-un registru însoțit de protocoale.

Mai mult
Mai mult
Mai mult
Scroll to Top