Procedură. Obținerea diplomei de Psihoterapeut autonom

OPIS dosar diplomă Psihoterapeut nivelul I, practicant, regim autonom

– Lucrarea finală

– Recomandări supervizori

– Recomandări formatori

– Rapoarte de intervizare de la doi colegi (sub supervizare sau practică autonomă)

– Adeverință psihoterapie individuală (minim 100 ore)

– Angajament pentru formare continuă și respectarea reglementărilor legale și etice

– Dovada care să ateste practica legală în psihoterapie (cabinet sau instituție) – 300 ore

– Foaia matricolă

– Fișa individuală

– Dovadă participare evenimente, 20 de ore pe an:

• 10 ore/credite, evenimente PCE/ARPCP creditate CPR
• 10 ore evenimente PCE naționale sau internaționale
Aceste ore fac parte din procesul de formare în PCP

– Dovada plății cotizației ARPCP

– Dovada taxei de 500 de lei pentru analiză dosar și diplomă

– Lucrarea se depune cu două luni înainte de data întrunirii Comisiei

– Taxă pentru diploma FRP, contravaloarea a 30 de euro pentru o perioadă de 5 ani (la cerere)

Pentru depunerea dosarului și alte informații vă rugăm să ne scrieți pe adresa cparpcp@gmail.com
Dosarul se va depune cu două luni înainte de data întrunirii Comisiei Profesionale.
Contul ARPCP este RO92RZBR0000060013759739, deschis la Raiffeisen Bank.

După obținerea diplomei, în termen de o lună, se va depune dosarul la Colegiul Psihologilor din România pentru atestare.

Informațiile privind conținutul dosarului conform cerințelor CPR le găsiți accesând linkul de mai jos:

https://copsi.ro/images/files/dosare/Anexa%202C%20-%20continut%20dosar%20atestare%20profesionala%20nivelul%20I_practicant%20_autonom_psihoterapie.pdf

 

Condiții referitoare la obținerea diplomei de psihoterapeut nivelul I, practicant, regim autonom:

– parcurgerea etapelor I şi II de formare în psihoterapia centrată pe persoană cu recomandări pozitive ale coordonatorilor de praxiologie din cadrul grupului de formare profesională;

– finalizarea psihoterapiei individuale de formare (min 100 ore); se vor discuta în Comisia Profesională cazurile celor cu terapie individuală în altă metodă psihoterapeutică, stabilindu- se, pentru fiecare persoană în parte, numărul minim de ore de psihoterapie suplimentare în metoda centrată pe persoană (minim 30 de ore);

– minim 150 ore de supervizare (80 ore supervizare individuală şi 70 ore supervizare în grupul de formare);

– minim 20 de ore de intervizare în grupul mic;

– practică psihoterapeutică supervizată confirmată de documente (registru cabinet, contract de muncă care să dovedească practica psihoterapiei), min. 300 de ore;

– prezentarea în cadrul Comisiei Profesionale a două procese psihoterapeutice diferite, un proces încheiat, cu durata de minim 30 de şedinţe şi cel de-al doilea proces, în lucru, cu durata de minim 20 de şedinţe.

Procesele psihoterapeutice prezentate vor fi procese supervizate individual şi în grupul de formare (minim 10 şedinţe de supervizare pentru primul proces, minim 7 şedinţe de supervizare pentru cel de-al doilea proces).

Lucrarea finală scrisă, între 80-100 pagini, va cuprinde consideraţii teoretice, practice şi personale referitoare la procesele psihoterapeutice prezentate și va fi susținută în cadrul Comisiei Profesionale.

– rapoarte de intervizare de la doi colegi (sub supervizare sau practică autonomă);

– atestarea abilităților psihoterapeutice corespunzătoare metodei de către formatori şi psihoterapeutul care a asigurat psihoterapia individuală, respectând limitele profesionale ale fiecărui rol;

– păstrarea calităţii de membru al ARPCP de la data înscrierii în asociaţie;

– să respecte condițiile de formare continuă (dovadă participare evenimente, 20 de ore pe an:10 ore/credite evenimente PCE/ARPCP creditate CPR; 10 ore evenimente PCE naționale sau internaționale).

Mai mult
Mai mult
Mai mult
Scroll to Top